Käsittelyssä YouTube-hakukoneoptimointi – näin parannat näkyvyyttäsi

Aleksi Kanerva

Digitaalisen markkinoinnin tai verkkopalveluiden yhteydessä sana optimointi viittaa usein sisällölliseen tai tekniseen hakukoneoptimointiin, jonka avulla pyritään kohti parempia sijoituksia Googlen hakutulossivulla. Google on hakukoneiden ylivoimainen jyrä yli 90 % markkinaosuudella muihin hakukoneisiin verrattuna, joten ei ihme, että optimointi yhdistetään yleensä juuri siihen. 

Kaikkien huulilla olevan hakukoneen lisäksi Google omistaa myös maailman käytetyimmän videopalveluntarjoajan, YouTuben. Suomessakin 2,2 miljoonaa ihmistä käyttää palvelua päivittäin. Harvemmin kuitenkin kuulee puhuttavan YouTube-optimoinnista, vaikka kyseessä on liiketoiminnan kannalta hyvin potentiaalinen näkyvyyttä lisäävä toimenpide hakukoneoptimoinnin kylkiäiseksi. 

YouTube-avainsanatutkimus  

YouTube-optimointi alkaa ymmärtämällä, että myös YouTube on tietynlainen hakukone. Siihen pätevät monet saman lainalaisuudet kuin muihinkin hakukoneisiin. Yksi näistä yhtäläisyyksistä on avainsanojen tärkeys. 

Avainsanoilla tarkoitetaan niitä sanoja ja ilmaisuja, joilla tietyistä sisältöaiheista kiinnostuneet hakevat kiinnostustaan vastaavia videoita YouTubesta. Avainsanojen pohtiminen on hyvä mieltää kiinteäksi osaksi videotuotantoprosessia, eikä vain jälkikäteen tehtäväksi toimenpiteeksi. 

Oikeiden avainsanojen olisi hyvä olla selvillä mahdollisimman aikaisin. Avainsanojen selvittämiseksi on suositeltavaa tehdä avainsanatutkimus jo ennen kuin videotuotanto edes kunnolla alkaa. 

Omalle aihealueelle oleellisia avainsanoja voi lähteä etsimään syöttämällä YouTuben videohakuun aiheeseen liittyviä sanoja ja katsomalla, mitä täydennyksiä YouTube niihin ehdottaa. Hakukentässä näkyvät ehdotukset ovat juuri niitä sanamuotoja, joita muut käyttäjät ovat hakeneet. YouTuben automaattisesti ehdottamilla hakusanoilla on hyvä tehdä hakuja ja katsoa, millaisia videoita YouTube tuloksiksi tarjoaa. Potentiaalisista hakusanoista on myös hyvä tehdä erillinen lista.  

Youtube-hakukentän suositukset avainsanalla: hakukoneoptimointi.

Toinen tapa avainsanojen kartoitukseen on hieman vakoilla kilpailevia kanavia. Takuita ei tietenkään ole sille, että kilpailijat olisivat tehneet optimointiläksynsä esimerkillisesti, mutta aina voi vilkaista. Pyri valitsemaan ensinnäkin sellainen kilpailija, jonka videoita YouTube ehdotti jo aiempien suosittujen hakuehdotusten mukana. Avaa kilpailijan kanavalta suosituimpia videoita ja kirjaa muistiin, millaisia otsikoita ja kuvauksia videoissa on käytetty. Näistä on mahdollista poimia hyviä avainsanaideoita. Selaamalla tällä tavoin aihepiirin suosituimpia videoita saa käsityksen siitä, mitä potentiaaliset kohderyhmät katsovat ja hakevat YouTubesta. 

Avainsanojen nuuskimisen voi viedä vielä askeleen pidemmälle asentamalla maksuttoman VidIQ Chrome extension -lisäosan Google Chrome -selaimeen. Kyseessä on YouTube-optimointityökalu, jonka avulla on mahdollista kerätä hieman syvemmin tietoa videoista, kuten esimerkiksi mitä tageja, eli avainsanatunnisteita videoissa on käytetty. Käyttö on yksikertaista. Voit avata halutun videon YouTubessa ja lisäosa antaa sinulle analyysin automaattisesti. Tämä koskee myös omia videoita.  

Valitse parhaat avainsanat 

Mihin avainsanoihin sitten kannattaa panostaa? Usein pienemmän volyymin hakusanat ja niiden yhdistelmät ovat suuren volyymin hakusanojasanoja tehokkaampia. Suuren volyymin hakusanat ovat usein yksinkertaisia ja geneerisiä, ja samoja suuren volyymin hakusanoja saattavat käyttää monet muutkin. Tällöin on riski jäädä kilpailussa jalkoihin.  

Käyttämällä tarkasti pienemmän volyymin hakusanoja video on mahdollista kohdentaa tarkasti juuri sille kohderyhmälle, jota sillä yritetään tavoitella. Näin vältetään osallistuminen sellaiseen hakusanakilpailuun, joka ei videon sisällön ja tarkoituksen kannalta ole edes relevantti.  

Hyvä tapa tarkastaa tiettyjen hakusanojen kilpailutilanne YouTubessa on syöttää Googlen hakukoneeseen ja kirjoittaa siihen avainsana ja sen perään ”site:youtube.*”. Tällä tavalla saa tarkan määrän kilpailevista videoista kullakin hakusanalla. 

Googlen hakutulokset sivulta YouTube hakusanalla: hakukoneoptimointi ja sen perässä ”site:youtube.*”.

Älä unohda Google-haun videotuloksia 

Suurimmaksi osaksi YouTube-videoihin päädytään YouTuben oman hakutoiminnon kautta. Videoiden näkyvyyttä voi kuitenkin parantaa optimoimalla ne näkymään mahdollisimman hyvin myös Googlen hakukonetuloksissa. Jotkin tietyt hakusanat nimittäin tuovat videotuloksia suoraan Googlen hakutulossivulle. Joillekin sisällöille ei aina löydy sopivia hakusanavaihtoehtoja näyttämään videota hakutuloksissa, mutta asian tarkastaminen on kuitenkin vaivan arvoista.  

Aluksi on hyvä tarkistaa niiden hakusanojen volyymit, jotka tuovat videotuloksia perus hakunäkymään haluamastasi aiheesta. Volyymit voi tarkastaa ilmaiseksi Google Adsin avainsanasuunnittelu-toiminnolla tai maksullisesti esimerkiksi SEM Rush -optimointityökalulla. Volyymien tarkistuksen jälkeen tulisi arvioida, onko joillakin hakusanoilla mielekästä lähteä optimoimaan videota Google-hakuun päästäkseen. Mikäli siis aiheeseen sopivilla hakusanoilla löytyy videotuloksia, niin omia videoita voi pyrkiä optimoimaan tällaisten hakusanojen ympärille.  

Hakukoneoptimointi aiheisten avainsanojen hakuvolyymien tarkastaminen Google Adsin avainsanasuunnittelu-toiminnolla.

Nyt olemme käyneet läpi hakusana-analyysin näkökulmat video-optimointiin liittyen. Seuraavaksi katsotaan, mitä optimointi tarkoittaa käytännössä osana videon julkaisuprosessia. 

Videon hakukoneoptimoinnissa laadulla on väliä

YouTube-optimoinnin näkökulmasta videon sisällöllinen laatu on yksi tärkeimmistä huomioitavista asioista. Kyse ei siis ole teknisestä laadusta, kuten videon tarkkuudesta tai ääniraidan selkeydestä vaan siitä, miten kiinnostava ja katsojia vangitsevat video on sisällöltään. YouTube (eli Google) mittaa jokaisen videon yleisön pysyvyyttä eli miten pitkään käyttäjät katsovat videota suhteessa sen kokonaispituuteen. Mitä paremmin video sijoittuu tässä yleisön pysyvyyden vertailussa toisiin samaa aihetta koskeviin videoihin nähden, sitä paremmin se sijoittuu YouTuben hakutuloksissa.  

Omalla YouTube-kanavalla julkaistujen videoiden tiedoista pystyy seuraamaan, miten katsojat käyttäytyvät videoiden parissa. Tiedoista selviää esimerkiksi keskimääräinen katseluaika ja milloin video suljetaan tai sitä siirrytään muualle. YouTube tilastot löytyvät YouTube Studion hallinnasta, kohdasta tilastot, josta löydät koko kanavasi yleistilastot, sekä videokohtaisen analytiikan. Näiden tilastotietojen avulla on mahdollista pyrkiä parantamaan videoiden yleisön pysyvyyttä jatkossa.

YouTube Studion hallintapaneeli, josta kohta tilastot korostettuna. Tilastoista voit tarkastella koko kanavasi yleistilastoja, sekä videokohtaista analytiikkaa.

Videoiden sisällön optimointi on kieltämättä helpommin sanottu kuin tehty. Videoista tulisi tehdä mielenkiintoisia ja niiden tulisi tarjota sellaista tietoa tai sisältöä, joka viihdyttää tai hyödyttää katsojaa. Laadukkaan sisällön tuottamisen lähtökohta on aina tarkka määrittely kohderyhmästä ja siitä, millainen sisältö juuri heitä parhaiten palvelee.  

Videon sisällöllinen laatu ratkaisee YouTube-optimoinnissa paljon enemmän kuin perinteisen hakukoneoptimoinnin tapaiset tekniset toimenpiteet. Hyvät otsikoinnit, tagit ja kuvaukset eivät yksinkertaisesti riitä hyviin hakutulossijoituksiin, mikäli varsinainen sisältö on huonolaatuista. 

YouTube-videoiden otsikointi, kuvaukset ja tagit 

Sanotaan vielä kerran: videon laatu sekä kiinnostavuus ja hyöty katsojalle ovat kaiken lähtökohta. Kun kohderyhmää puhutteleva video on valmiina ja aihepiirin avainsana-analyysi tehtynä, on aika ryhtyä puolitekniseen optimointityöhön. Seuraavilla toimenpiteillä YouTubelle ikään kuin kerrotaan mistä videossa on kyse, mikä edistää hakutuloksissa näkymistä. 

Videon otsikko, eli title 

Videon otsikkoa pohdittaessa palataan jälleen avainsana-analyysiin. Oppikirjan mukaan tehdyssä prosessissa analyysiä on toki hyödynnetty jo videon sisältöä tuotettaessa ja sen pohjalta on määritelty avainsanayhdistelmä, jolle video halutaan optimoida. Otsikossa tulisi myös käyttää tätä hakusanayhdistelmää, eikä otsikkoa saisi jättää liian lyhyeksi. Sanoja otsikossa olisi suositeltavaa olla vähintään viisi, ja kokonaismerkkimäärälle suositus on 20-60 merkkiä välilyönteineen.  

Otsikointia ei kuitenkaan kannata toteuttaa vain optimointinäkökulmaa orjallisesti seuraten, vaan luovuudelle on myös hyvä antaa tilaa. Luovat ja jollakin tapaa erottuvat otsikot auttavat erottumaan muista. Otsikon kiinnostavuus voi nimittäin ratkaista sen, minkä hakutulosten tarjoamista videoista YouTuben käyttäjä valitsee.  

Otsikoinnin muistitärpit: 

 • Käytä otsikossa aina haluamaasi avainsanayhdistelmää  
 • Vähintään viisi sanaa 
 • Merkkimäärä 20–60 
 • Älä unohda luovuutta 

Videon kuvaus 

Verkkosivujen hakukoneoptimointia harrastaneille puhe sivujen metakuvauksen (metadescription) tärkeydestä on tullut todennäköisesti tutuksi. Verkkosivuihin verrattuna YouTube-videoiden kuvaus on vieläkin tärkeämpää optimoinnin kannalta. Videon kuvauksen avulla YouTubelle kerrotaan mitä videossa tapahtuu ja mikä on sen pääsanoma. Kuvaus siis auttaa YouTubea ymmärtämään videon sisältöä, minkä myötä sen on mahdollista suositella videota muiden samaan aihepiiriin liittyvien videoiden yhteydessä.  

YouTube-videon kuvauksessa pidempi on aina parempi. Videopalvelu muodostaa suosittelulistoja pitkälti videoiden kuvausten perusteella. Merkittävä osa käyttäjistä myös kuluttaa videosisältöjä juuri suosittelujen kautta. Tällöin puhutaan niin sanotusta ”suositteluloopista”, kun käyttäjä siirtyy aina seuraavaan videoon palvelun suositusten perusteella. 

Kuvauksen tärkein sisältö tulisi sijoittaa aivan kuvauksen alkuun. Tärkein sisältö tarkoittaa tässä tapauksessa määriteltyjä hakusanayhdistelmiä sekä ymmärrettävää tiivistystä videon sisällöstä. Ainoastaan kuvaustekstin alkuosa näkyy käyttäjälle ilman, että hän klikkaa ”näytä lisää” -painiketta. Käyttäjälle oleellisin tieto tulisi siis sijoittaa näkyville. Muu osa videon kuvauksesta on pikemminkin suunnattu YouTubelle, jotta järjestelmä ymmärtäisi videota ja suosittelisi sitä muiden relevanttien sisältöjen yhteydessä. 

YouTube-videon kuvauksen muistitärpit: 

 • Käytä tärkeimpiä avainsanojasi kuvauksessa, mieluiten sen alkupäässä 
 • Tee kuvauksesta mielellään mahdollisimman pitkä, mielellään jopa 250 sanan mittainen 
 • Käytä tärkeimpiä avainsanojasi kuvauksessa enemmän kuin kerran

YouTube Studion videon tietojen hallinta, josta kohta kuvaus korostettuna. Kuvauksen tarkoitus on kertoa videosta YouTubelle.

YouTube-videon tagit

Tagit, eli videota kuvailevat avainsanat (huom. ei hakusanat) eivät ole YouTube-optimoinnin kannalta se kaikkein tärkein asia, mutta niiden tekeminen on silti suositeltavaa. Kuitenkin tagien merkitys on verkkopalveluihin verrattuna suurempi, aivan kuten videon kuvauskin. Syy tälle on se, että tietojärjestelmien on helpompaa analysoida tekstiä kuin videota. Tageilla siis helpotetaan Googlen/YouTuben työtä kertomalla itse tekstimuodossa avainsanat, jotka kuvastavat videon sisältöä.  

Videoiden kuvausten tapaan tagit vaikuttavat keskeisesti samankaltaisten videoiden suosituksiin. Tässä tapauksessa kilpailijoiden videoiden analysointi on hyödyksi, sillä laittamalla videoon samoja tageja on mahdollista päästä mukaan samalle suosittelulistalle. Näin kilpailijoista ja muista aihetta käsittelevistä videoista voi saada vetoapua omalle sisällölle. 

Tagien Muistitärpit: 

 • Käytä tärkeintä avainsanayhdistelmää tagina 
 • Huomioi variaatiot, jotka avainsan ympärille rakentuvat 
 • Lisää myös muita mahdollisia videolla käsiteltyjä asioita tageihin 
 • Katso kilpailijan käyttämät tagit (onnistuu VidIQ -lisäosan avulla)

YouTube Studion videon tietojen hallinta, josta kohta tagit korostettuna. Videotagien tarkoitus on kertoa videon teemoista YouTubelle.

YouTube-kanavan optimointi 

YouTube-kanavan optimointi on osa videoidesi optimointia, sillä yksittäisten videoiden lisäksi kokonaiset kanavat voivat nousta hakutuloksiin sekä Googlessa että YouTubessa. Kanavan optimointiin liittyy myös visuaalisen houkuttelevuuden ehostaminen ja ammattimaisuuden esilletuominen, jotka voivat johtaa tilaajamäärien kasvuun. Kanavan optimoinnissa kannattaa myös huomioida muutamia kanavan luontivaiheessa helposti unohtuvia seikkoja. 

Omalla kanavalla kannattaa ehdottomasti hyödyntää YouTuben mahdollistamia graafisia elementtejä. Näitä ovat profiilikuva, kansikuva ja vesileima. Kanavan yhtenäisellä visuaalisella ilmeellä omaa brändiä voi tuoda esiin itse haluamallaan tavalla.  

YouTube-kanavan perustietojen tarkastus on myös osa optimointia. Kanavan nimi ja kuvaus sekä linkitys muihin käytössä oleviin verkkopalveluihin muodostavat kanavan peruskiven. Kuvaukseen voi sisällyttää keskeisimpiä hakusanayhdistelmiä, jotka kuvaavat kanavaasi ja sen käsittelemiä aiheita. Älä kuitenkaan luetteloi ja tunge väkisin avainsanoja kuvaukseen, vaan sujauta avainsanoja luonnollisella tavalla sisältöön.

Louhos Digital YouTube-kanavan yleisnäkymä.

Soittolistojen käyttö YouTube-kanavalla 

Soittolistojen tarkoitus on jäsentää kanavan samantyyppiset sisällöt omiksi kategorioikseen ja näin helpottaa käyttäjää sisällön löytämisessä. Soittolistojen paras optimointietu on katseluaikojen kasvaminen. Soittolistat toimivat siten, että ne automaattisesti toistavat kaiken soittolistan sisällön ja tällä tavoin videosi saavat todennäköisemmin enemmän katseluaikaa. 

Oman kanavan sisältö on siis hyvä käydä läpi ja koota se soittolistoihin aihealueiden perusteella. Samoin kuin yksittäisten videoiden kohdalla, niin soittolistan otsikkoa ja kuvausta kirjoitettaessa tulee huomioida tärkeimmät hakusanat, joilla soittolistojen halutaan löytyvän. 

YouTube-näkyvyyteen vaikuttavat tekijät 

YouTube-näkyvyyden ylimpinä tuomareina toimivat aina käyttäjät. Sillä ei ole väliä tehdäänkö tekniset optimointitoimenpiteet oppikirjan mukaan oikein, jos katsojat avaavat videota pieniä määriä ja poistuvat siitä nopeasti. Tällöin YouTube tulkitsee sisällön epämielenkiintoiseksi ja suosittelee sitä vähemmän palvelun käyttäjille.  

Kertauksena: suurin yksittäinen YouTube-näkyvyyteen vaikuttava tekijä on yleisön pysyvyys. Kiinnostava ja laadukas sisältö saa pysymään pidempään videon parissa, joten sellaisen tuottamisen tulisi olla aina korkealla videolla asetettujen tavoitteiden priorisoinnissa.  

Myös videon pituudella on merkitystä YouTube-näkyvyyteen. Hakukoneoptimoinnin periaatteita mukaillen YouTube suosii pitkiä videoita, jopa hieman ylikorostetusti. Tämä on hieman kaksiteräinen miekka, sillä videoiden tulisi olla sitouttavia. Pitkiä videoita ei kannata lähteä tekemään ainoastaan pituuden lisäämiseksi, vaan fokus kannattaa pitää relevantin sisällön tarjoamisessa. 

Kommentit

Videoon tulevat kommentit lisäävät videon näkyvyyttä YouTubessa. Paljon kommentteja saaneen videon tulkitaan olevan sisällöltään ja aiheeltaan mielenkiintoinen, jolloin YouTube suosittelee sitä herkemmin käyttäjilleen. Yksinkertainen tapa saada kommentteja on pyytää niitä videossa sekä aktiivisesti myös vastailla kommentteihin, jolloin kommenttikenttään syntyy keskustelua.  

Peukutukset eli tykkäykset

Tykkäyksien määrä kertoo YouTubelle käyttäjän videoon sitoutumisesta. Suuri tykkäyksien määrä vaikuttaa positiivisesti videon näkyvyyteen samalla tavalla kuin kommentit.

Kanavan tilaukset

YouTubessa rekisteröityneet käyttäjät voivat tilata kanavia, jolloin he saavat erillisiä ilmoituksia muun muassa kanavilla julkaistuista sisällöistä. Mikäli kanavan tilaaminen tehdään jonkin yksittäisen videon kautta, niin YouTube tulkitsee videon olevan laadultaan erityisen hyvä, ja todennäköisesti lisää sen näkyvyyttä ja suosittelua. Vaikka jotkin käyttäjät voivat kokea kanavan tilaamiseen kehottamisen ärsyttäväksi, niin se kannattaa silti tehdä videon lopussa.

Videon jaot 

Kanavan tilausten lisäksi videoiden jaot tulkitaan YouTubessa merkiksi videon hyvästä laadusta. Videon ajatellaan siis olevan mielenkiintoinen ja käyttäjiä sitouttava, jos sitä halutaan jakaa myös muille käyttäjille. Videolla voi myös kehottaa jakamaan videon muille.  

Videon jakaminen kannattaakin tehdä esimerkiksi kaikissa yrityksen käytössä olevissa sosiaalisen median kanavissa, mikäli se sopii osaksi niiden sisältöjä. Myös blogiupotukset ovat hyvä tapa lisätä videon tavoittavuutta.

Klikkausprosentti YouTube-haussa

Hakutulosten klikkausprosentin tarkastelu on YouTubessa tärkeä osa optimointia, aivan kuten verkkopalvelujen hakukoneoptimoinnissa. Videokohtainen klikkausprosentti on nähtävillä kanavan tiedoissa. Usein YouTube suosittelee uusia videoita korostetusti, jolloin klikkausprosentti voi heti julkaisun jälkeen olla korkea myöhempään ajanjaksoon verrattuna. Jotta klikkausprosentti laskisi ajan myötä mahdollisimman vähän, on hyvä huomioida muutama optimointiseikka. 

YouTubessa videon pikkukuva (thumbnail) voi vaikuttaa klikkausprosenttiin. Palvelu toki valitsee automaattisesti still-kuvan videomateriaalista pikkukuvaksi, mutta antaa myös mahdollisuuden ladata kuvan aivan erikseen. Hyvä pikkukuva on oikean kokoinen, sisältää näyttävän kuvituskuvan ja kertoo videon aiheen.  

Lisäksi klikkausprosenttiin vaikuttavat jo aiemmin käsitellyt videon otsikointi ja kuvaus. Erityisesti kannattaa varmistaa, että kuvauksen tärkein sisältö näkyy kunnolla YouTube-hakujen yhteydessä. 

Vinkkejä katselijoiden sitouttamiseen

Päätösruutu (end screen) on hyvä tapa luoda valmiista YouTuben tarjoamista pohjista pieni teaser videon päätteeksi. Kaikissa pohjissa on vakiovaihtoehtona suositella jotain muita kanavan videoita ja osassa on myös mahdollista kannustaa tilaamaan kanavaa. 

Videoissa on mahdollista upottaa videon sisäisiä kortteja, eli linkkejä muuhun YouTube-sisältöön. Harkiten käyttämällä korteilla on mahdollista luoda katsojaa palvelevia suosituksia toisiin videoihin, soittolistoihin tai kanaviin. Näiden linkitysten avulla on mahdollista ohjata katsojaliikennettä esimerkiksi uusista videoista vanhempien videoiden pariin.

Louhos Digital tv-mainoksen loppuruutu YouTubeen ladatussa videossa. Loppuruutu kehottaa tilaamaan kanavan tai katsomaan toisen kanavalla olevan videon. 

Kiinnostuitko?