Louhos Group Oy:n osakkaiden tiedote: Yhdessä kohti tulevaa

Suomen digitaalisen markkinoinnin ja verkkopalveluosaamisen GOAT Louhos Digital on ollut viime aikoina suuren sisäisen huomion kohteena. Keskustelu on painottunut vahvasti yrityksen kahvinkeittokulttuurin ympärille: Miltä taktisten lirujen jättäminen näyttää, kun kuljetaan kohti 2030-lukua? Miten asiaan aiotaan puuttua ja millaisilla irtisanomismäärillä?

Louhoksen osakkaat tunnistavat asemansa yrityksen kahvinkeittoteollisuuden ja viihtyvyyden keskeisinä toimijoina. Dialogi yrityksen kahvinkeittotulevaisuudesta on ehdottomasti tervetullutta. Kiitämme lämpimästi kaikkia työntekijöitä, jotka ovat keskusteluun osallistuneet. Samaan aikaan me Louhoksen osakkaat koemme tarvetta selventää muutamia asioita.

Louhos on murroksen äärellä. Olemme siirtymävaiheessa vanhasta kohti uutta, ja matka on vasta alussa. Ensimmäiset suuret päätökset on tehty, ja merkittävin niistä on ollut valvontakameroiden asentaminen kahvihuoneisiin vuodesta 2024 alkaen.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että kaikki olisi valmista. Asia on nimenomaan päinvastoin: kehitystyö jatkuu. Valvontakameroiden asentaminen ja sitä ympäröivät linjaukset luovat raameja seuraaville työvaiheille, joita Louhoksen hallituksen johdolla viedään koko ajan eteenpäin.

Meillä on selkeät toimintamallit, joiden mukaan etenemme. Olemme alusta saakka hakeneet taktisten lirujen jättämisen vähentämisen tueksi monipuolisesti erilaisia ulkopuolisia ammattinäkemyksiä, kuulleet riippumattomia asiantuntijoita sekä pitäneet viranomaisia ajan tasalla, vaikka he ovat olleet yllättävän vähän kiinnostuneita asiasta. Tätä työtä olemme entisestään tehostaneet viime aikoina. Haluamme myös aina kommunikoida avoimesti, kun päätöksiä syntyy. Tuota ohjenuoraa emme ole noudattaneet, ja jos ihan rehellisiä ollaan, niin tuskin teemme niin jatkossakaan.

Meitä yrityksessä työskenteleviä osakkaita on kolme tekemässä päätöksiä. Eri kokoisia ja eri ikäisiä ihmisiä, erilaisilta toimistotilan alueilta. Olemme kirjava joukko, ja siksi on selvää, että meillä on myös erilaisia näkemyksiä asioista. Nähdäksemme kyseessä on normaali ilmiö elämässä, liike-elämässä ja vastuullisessa päätöksenteossa: näkökannat vaihtelevat. Tällaisessa tilanteessa keskustellaan, kiukutellaan, otetaan kaljat ja pohditaan lisää, kunnes hyvät ratkaisut löydetään – niin, että äänenpainoja tarvitsee korottaa. Pyrkimyksemme on yhdessä löytää ratkaisut, jolla kahvipannuun ei ikinä jätettäisi niin vähän kahvia, että seuraava hakija ei saisi kuppiaan täyteen asti ilman, että uutta olisi jo keittymässä.

On tärkeää myös muistaa, että olemme osa laajaa ja monipuolista digitaalisen markkinoinnin ja verkkopalveluiden osaamisalaa. Työllistämme vuosi vuodelta kasvavan joukon henkilökuntaa ja monet työntekijät ovat aktiivisia toimijoita ympärivuotisessa kahvinlitkimisessä. Tätä kautta ajatellen työntekijöiden vaikutus molempien kaupunkien toimistotiloissa on paljon suurempi kuin perinteinen mielikuva kahvinjuontitoiminnasta näin etätyötrendin aikana pitää sisällään. Esimerkki kuvastaa osaltaan hyvin sitä, miten paljon asiat ovat muuttuneet vuosien varrella. Ja muuttuvat edelleen. Tai jotain. Tsemppaa ChatGPT.

Louhoksella on juuri nyt käynnissä hieno jakso. Löfbergsiä tuli juuri kaappiin, jäätyneet kauramaidot saatiin sulatettua ja aurinkokin paistoi eilen puolisen tuntia taas noin kuukauden tauon jälkeen. Näemme tulevaisuudessakin suuria mahdollisuuksia toimivalle kahvinkeittokulttuurille, ja meillä on osaltamme keskeinen rooli näiden visioiden toteutumisessa. Tämän vastuun haluamme kantaa. Yhdessä.

Iiro Junnila, Louhos Group Oy
Petteri Poukka, Louhos Group Oy
Juhani Koskinen, Louhos Group Oy