Saavutettavuudesta strateginen kilpailuetu?

Marianna Österlund

Saavutettavuuden toteutuminen perustuu tällä hetkellä paljolti pakkoon ja lain velvoituksiin. Tämän joillekin pakollisen pahan takaa löytyy kuitenkin oikeita syitä, tarpeita sekä tutkittuja vaikutuksia. Sellaista, minkä takia asiaa kannattaa katsoa velvoitteiden yli. Voisiko saavutettavuudesta olla hyötyä myös sellaisille tahoille, joille sen toteuttaminen ei ole pakollista? Todellakin on ja tässä tekstissä kerromme miten!

Saavutettavuuden perusidea on, että kaikki ihmiset pystyisivät käyttämään digitaalisia palveluita tasa-arvoisesti. Tähän päästään helppokäyttöisillä verkkosivuilla, ymmärrettävillä sisällöillä sekä huolella mietityillä väreillä ja muilla ratkaisuilla. Ratkaisuilla, jotka eivät juuri näy päällepäin, mutta joilla on suuret vaikutukset käyttäjien näkökulmasta.

Vaikka saavutettavuudesta puhutaan usein vain verkkosivujen näkökulmasta, haluamme katsoa asiaa laajemmin. Saavutettavuudessa on myös paljon näkökulmia, joita on vaikea mitata ja kirjata lakiin. Mitä hyötyä on teknisesti saavutettavista verkkosivuista, jos sen sisältö ja yrityksen viestintä on ristiriidassa sen kanssa? 

Kuinka saavutettavuus voi liittyä strategiaan?

Strategiatyössä mietitään usein, millä yritys voi erottautua muista toimijoista ja kuinka omia kilpailuvaltteja saadaan tuotua esille parhaalla mahdollisella tavalla. Saavutettavuus on kenelle tahansa hyvä kilpailuetu, sillä se auttaa erottautumisessa ja asioiden jäsentelyssä. 

Saavutettavaa sisältöä suunnitellessa ajatuksen tulee olla kunnolla mukana. Kun kieliasusta pyyhitään pois koristelauseet ja vaikeat rakenteet, päästään tekemisen ytimeen.

  • Mitä meidän yrityksemme tekee?
  • Mikä on meille tärkeää?
  • Kuinka teemme töitä?
  • Keitä ovat asiakkaamme?

Selkeän kielen kautta strategiset valinnat selkeytyvät sekä yritykselle itselleen että potentiaalisille asiakkaille. Selkeästi sanoitettuna ja ilmaistuna asiat on pureskeltu astetta pidemmälle.

Ei vain sanahelinää

Saavutettavat verkkosivut ovat usein tyylikkäät, sillä saavutettavuuden ohjeistukset peräänkuuluttavat selkeyden ja yksinkertaisuuden perään. Jos sivustolla on helppo liikkua ja asiat löytyvät helposti, syntyy yrityksestä parempi mielikuva kuluttajalle. Yhdessä selkeän sisällön kanssa asiakas saa selkeän kuvan siitä, mitä palveluita yritys tuottaa, kenelle ja millä hinnalla.

Saavutettavuus on myös yritysvastuuta ja tekijä, josta saa ja pitää puhua. Onko yrityksesi arvona välittäminen, ihmiskeskeisyys tai tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen? Mikäpä olisi konkreettisempi tapa toteuttaa näitä arvoja näkyvästi! On hienoa, jos yritys voi kertoa panostavansa saavutettavuuteen, vaikka sillä ei olisikaan velvoitetta tämän tekemiseen. Sosiaalinen vastuu on kilpailuetu ja konkreettiset toimet sen paras tukija. 

Tartu siis rohkeasti haasteeseen ja laita yrityksesi saavutettavuus kuntoon. Tukea on tarjolla koko prosessiin, meiltä löytyy osaaminen ja tietämys siitä, mistä on hyvä aloittaa. 

Kiinnostuitko?