Saavutettavuus­asiantuntijamme Marianna Österlund palkittiin

Louhoksen tytäryhtiön Selko Digitalin saavutettavuusasiantuntija Marianna Österlund on saanut Suomen teknisen viestinnän yhdistyksen Tytti Suojanen -palkinnon. Palkinto myönnetään vuosittain teknistä viestintää Suomessa edistäneille henkilöille tai organisaatioille.

Palkinto myönnettiin Mariannalle hänen PDF-tiedostojen saavutettavuutta koskevasta pro gradu -tutkielmastaan sekä esimerkillisestä toiminnasta alan edistämiseksi.

Valinnan perusteet

Tarkemmista valinnan perusteista huokuu Mariannan poikkeuksellinen kiinnostus saavutettavuutta kohtaan sekä loistavasti onnistunut teknisen viestinnän edistäminen. 

”Österlundin pro gradu -tutkielma käsittelee PDF-dokumenttien saavutettavuutta. Gradulla on merkittävä käytännön kontribuutioarvo, sillä Österlund on siinä luonut ohjeistuksen saavutettavien PDF-tiedostojen tuottamiseksi. Hän on myös testannut ohjetta.

Österlund on toiminut muutenkin ansiokkaasti saavutettavuuden puolestapuhujana ja hän teki myös kandidaatintutkielman saavutettavuudesta. Tällä hetkellä hän työskentelee saavutettavuusasiantuntijana Selko Digitalilla.

Österlundilla on uskomaton into ja motivaatio kaikkeen tekemiseen, joten hän olisi myös mainio esikuva kaikille teknisen viestinnän opiskelijoille.”

Louhos onnittelee

Louhos onnittelee tytäryhtiönsä työntekijää palkinnosta lämpimästi. Valinnan perusteissakin mainitut into ja motivaatio ovat näkyneet myös kaikessa Mariannan tekemisessä niin meillä Louhoksella kuin Selkollakin. Palkinto meni siis aivan oikeaan ositteeseen!

Kysyimme Mariannalta, millaisia ajatuksia tällaisen tunnustuksen saaminen herätti.

”Lämmin kiitos tästä tunnustuksesta, olen siitä todella otettu. On koskettavaa kuulla, että innostukseni ja motivaationi on välittynyt aidosti ulospäin ja että minua pidetään hyvänä esikuvana opiskelijoille. Haluankin kannustaa jokaista kulkemaan omaa polkuaan ja tekemään asioita sydämellä”, kertoo Marianna.