Tiedote: Selko Digital lanseerataan lisäämään yhdenvertaisuutta

Tiistaina 8. kesäkuuta lanseerataan saavutettavia verkkopalveluita tarjoava Selko Digital Oy, jonka tavoitteena on edistää yhdenvertaisuutta digitaalisessa maailmassa. Arviolta joka viides suomalainen tarvitsee saavutettavia verkkopalveluita. 

Selko Digital on digitoimisto Louhos Digitalin tytäryhtiö, jota lähtee vetämään kokenut markkinoinnin asiantuntija Jere Havo. Selko Digital tarjoaa saavutettavia verkkosivuja, sisällöntuotantoa, konsultaatioita ja visuaalisia ratkaisuja ihmisten erilaiset rajoitteet huomioon ottaen. Rajoitteita voivat olla esimerkiksi kuulo- ja näkövamma tai lukihäiriö. Monelle pelkästään yleiskieli on liian vaikeasti tulkittavaa.   

Turusta ponkaiseva Selko Digital lähti saavutettavuuteen perehtyneen Havon visiosta tehdä pyyteettömästi hyvää. Markkinoinnin moraaliset kysymykset mielessä syntyi idea bisneksestä saavutettavuuden saralla. Kentällä oli hyvin tilaa yritykselle, joka tarjoaa saavutettavuuden palveluita kärkituotteenaan.   

– Selko sai alkunsa siitä, että aloin miettiä, mitä tällä alalla voisi tehdä paremmin. En tykkää myydä ihmisille jotain, mitä he eivät tarvitse. Tässä se ongelma poistui kokonaan, Havo kertoo.

 

Saavutettavuusdirektiivi laajenee 

Jo vuonna 2016 EU julkaisi saavutettavuusdirektiivin, jonka mukaan julkisten ja joidenkin yksityisten digitaalisten palveluiden täytyy olla saavutettavassa muodossa. Tällaisia palveluita tarjoavat muun muassa ministeriöt, kunnat ja kaupungit, valtion virastot, finanssisektori ja julkisoikeudellliset laitokset.    

– Saavutettavuudessa kannattaa lähteä liikkeelle auditoinnista ja analyysistä. Auditoinnissa käydään sivustoilta läpi ne suuremmat haasteet, jotka voivat jättää ihmisiä digitaalisten palveluiden ulkopuolelle, Louhos Digitalin toimitusjohtaja Iiro Junnila sanoo.  

Selko haluaa tuoda myös esimerkiksi kulttuurialan yrityksien verkkopalvelut saavutettavuuden piiriin.  

– Kulttuuri- ja matkailukenttä sekä hyvinvointipalvelut ovat mielestäni Selko Digitalin kohderyhmänä olennainen. Ikäihmiset käyttävät Suomessa vapaa-ajan palveluita, kuten matkailupalveluita paljon. Myöhemmässä esteettömyysdirektiivissä tulee esiin myös verkkokaupat. Moni jää verkkokauppojen ulkopuolelle kokonaan, koska ne eivät ole saavutettavia, Havo kertoo.

 

Unelma yhdenvertaisesta yhteiskunnasta yhdisti  

Selkon missiona on lisätä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa tarjoamalla kaikille saavutettavia verkkopalveluita. Tällä hetkellä arviolta yli miljoona suomalaista jää näiden ulkopuolelle.   

– Kaikkien pitäisi pystyä olemaan tasavertaisesti mukana yhteiskunnan toiminnoissa. Varsinkin kun palvelut siirtyvät digitaalisiksi ja ihmisiä myös ohjataan niiden pariin, Havo sanoo.  

Tämän ajatuksen kanssa resonoivat digitoimisto Louhos Digitalin arvot, kun he lähtivät yhteistyöhön mukaan.  

– Louhoksen vastuullisuustekojen teema on ollut vuosia yksinäisyyden ja syrjäytymisen taklaamisessa. Tämä on jatkumoa sille. Mielestämme jokaisella ihmisellä on oikeus helposti ymmärrettävään ja käytettävään sisältöön, Louhos Digitalin sisältöjohtaja Petteri Poukka kertoo.   

 

Tutustu osoitteessa selkodigital.fi.

 

Louhoksen toimitusjohtaja Iiro Junnila ja Selkon saavutettavuusasiantuntija Jere Havo.

Kiinnostuitko?