Linkedin-mainonta kädestä pitäen

Teemu Yliluoma

Linkedin-mainonta on tehokas työkalu yritysten väliseen B2B-markkinointiin. Erityisesti yrityksille suunnatulla somealustalla voit kohdentaa mainontaa esimerkiksi vastaanottajan yrityksen, työnimikkeen tai koulutustaustan perusteella.

Mitä on Linkedin-mainonta?

Linkedin-mainonta on yrityksille suunnatussa some- ja verkostopalvelussa Linkedinissä tehtävää kohdennettua mainontaa. Mainontaa voi tehdä kuka tai mikä tahansa Linkedin-sivun omaava henkilö tai yritys. Varsinainen mainostyö tapahtuu Linkedin Campaign Manager -työkalun avulla. Jatka lukemista, niin kerromme sinulle tarkemmin Linkedin-mainonnan eri muodoista ja mahdollisuuksista!

Linkedin-mainonnan eri muodot

Kuten muissakin mainostyökaluja tarjoavissa somekanavissa, myös Linkedinissä voi mainostaa usealla erilaisella mainosmuodolla. Mainosmuoto kannattaa valita kohderyhmän perusteella: valintaa tehdessä on hyvä pohtia, millainen mainonta puhuttelee parhaiten juuri omaa kohderyhmää. Sama pätee tietenkin myös mainosten sisältöön, sillä esimerkiksi tietynlainen äänensävy voi toimia joillekin kohderyhmille paremmin kuin toisille.

Listasimme Linkedin-mainonnan tärkeimmät muodot ja kävimme läpi, millaiselle tavoitteelle mikäkin mainosmuoto parhaiten sopii:

Sponsoroidut julkaisut (Sponsored Content)

Sponsoroiduilla julkaisuilla tarkoitetaan ns. ”perus syötemainontaa”, eli tavallisen Linkedin-julkaisun kaltaisia mainoksia. Mainokset sisältävät yleensä kuvan, leipätekstin, otsikon sekä toimintakehotteella varustetun painikkeen, josta ohjataan esimerkiksi mainostajan verkkosivulle. Mainokset näkyvät kohderyhmiin kuuluvien käyttäjien uutissyötteillä.

Linkedinin sponsoroitu julkaisu eli tavallinen syötemainos (englanniksi Sponsored Content)

Sponsoroituun julkaisuun voi valita aiemmin Linkedin-sivulle tehdyn julkaisun, tai halutessaan mainostaja voi luoda mainostilin kautta kokonaan uuden julkaisun uusine kuvineen, teksteineen ja linkkeineen. Tällöin kyseessä on ”suora sponsoroitu julkaisu” (engl. Direct Sponsored Content), eikä se näy mainostajan Linkedin-sivulla kiinteänä julkaisuna.

Mainosmuoto soveltuu monelle eri tavoitteelle. Näistä yleisimpiä ovat liikenteen ohjaaminen verkkosivulle sekä brändin tunnettuuden kasvattaminen valittujen kohderyhmien keskuudessa.

Viestimainokset (engl. Message Ads)

Viestimainos on Linkedin-palvelun sisäistä ”suoramarkkinointia”. Mainosmuodon avulla voidaan lähettää sähköpostimarkkinoinnin kaltaisia tekstimuotoisia viestejä suoraan Linkedin-käyttäjien viestilaatikoihin.

Viestimainonta on Linkedinin mainosmuodoista aggressiivisin, ja siksi mainontaa suunnitellessa kannattaa olla tarkkana. Viestilaatikko koetaan uutissyötettä ja muita sijoitteluja henkilökohtaisemmaksi, eivätkä kaikki välttämättä halua vastaanottaa viestilaatikkoonsa mainoksia. Kehnosti kirjoitetut mainosviestit voivat päätyä roskalaatikkoon jo ennen avaamista, joten otsikkoon sekä viestin sisältöön on syytä kiinnittää erityistä huomiota.

Linkedinin viestimainos (englanniksi Message Ad)

Hyvin suunniteltu ja toteutettu viestimainos voi kuitenkin toimia tehokkaasti. Mainos ei yleensä jää keneltäkään huomaamatta, ja mikäli onnistut vangitsemaan vastaanottajan huomion, hän on yleensä keskimääräistä sitoutuneempi. Parhaimmillaan mainosmuoto voi tarjota esim. tehokkaan tukityökalun liidien hankintaan. Voit myös yhdistää viestimainokseen liidilomakkeen (ks. mainosmuoto Liidi-lomakkeet).

Kaipaatko apua tehokkaan mainosviestin kirjoittamiseen? Ota yhteyttä Louhoksen ammattikirjoittajiin!

Keskustelumainokset (Conversation Ads)

Keskustelumainos toimii muuten samalla tavalla kuin viestimainos, mutta keskustelumainokseen voi luoda verkkosivujen Chat-boteista tuttuja keskustelupolkuja. Ennalta määritellyistä valinnoista koostuvan polun avulla voidaan ohjata vastaanottaja haluttuun toimenpiteeseen, kuten lataamaan pdf-opas, ilman aktiivista vuorovaikutusta. Mikäli harkitset viestimainontaa, kannattaa perehtyä myös tähän mainosmuotoon.

Tekstimainokset (Text Ads)

Tekstimainokset ovat lyhyitä mainostekstejä tai tekstin ja kuvan yhdistelmiä, jotka näkyvät Linkedin-käyttöliittymän oikeasta reunasta löytyvässä bannerissa tai uutissyötteen yläpuolella kapeana tekstisarakkeena.

Linkedinin tekstimainos (englanniksi Text Ad)

Tekstimainos ei ole erityisen suosittu mainosmuoto, koska se jää helpommin huomaamatta kuin visuaalisesti vangitsevat kuva-, video- tai karusellimainokset. Mikäli olet jo kokeillut muita mainosmuotoja tai haluat maksimoida Linkedin-mainontasi näkyvyyden, saattaa tekstimainos silti tarjota hyvän lisän muihin mainosmuotoihin.

Videomainokset (Video Ads)

Linkedinin videomainos näyttää päällisin puolin samalta kuin sponsoroitu videojulkaisu, mutta erottavana tekijänä toimii kampanjatavoite. Mainoskampanjaa luodessa on mahdollisuus valita tavoitteeksi videon näyttökerrat, jolloin Linkedin optimoi mainoksia niin, että ne keräävät mahdollisimman paljon katselukertoja mainoksissa käytetyille videoille.

Videomainos toimii parhaiten brändin tunnettuuden lisäämiseen ja tunnesiteen vahvistamiseen mainostajan ja kohderyhmän välillä. Mainosmuodossa kannattaa kiinnittää huomiota videon laatuun, sillä kehnosti tuotettu mainosvideo voi olla luotaantyöntävä ja toimia aivan päinvastaisella tavalla.

Karusellimainokset (Carousel Ads)

Karusellimainonnan avulla mainostaja voi nostaa samaan mainokseen useita eri kuvakortteja. Jokaiselle kortille voidaan suunnitella oma kuva ja otsikko sekä linkitys tiettyyn osoitteeseen.

Linkedinin karusellimainos (englanniksi Carousel Ad)

Karusellimainos on näppärä keino esitellä esimerkiksi yrityksen eri palveluita tai verkkokaupoissa saman tuoteryhmän sisältä useita eri tuotteita.

Dynaamiset mainokset (Dynamic Ads)

Dynaaminen mainonta on Facebook- ja Google-mainonnastakin tuttu mainosmuoto, jossa mainostaja antaa Linkedinin optimoida mainosten sisältöä vastaanottajakohtaisesti.

Dynaamista mainosta luodessa valitaan parhaiten kampanjan tavoitteeseen sopiva valmismalli (esim. Linkedin-seuraajat, konversiot tai liidit), jonka jälkeen Linkedin hakee tietoja kohderyhmiin kuuluvista käyttäjistään ja muodostaa heille personoituja mainoksia. Mainos voi sisältää esimerkiksi vastaanottajan nimen, kuvan ja työnimikkeen.

Linkedinin dynaaminen mainos (englanniksi Dynamic Ad)

Mainosmuoto sopii moniin eri tavoitteisiin, ja hyvin toteutettuna dynaaminen mainonta tuntuu geneeristä mainosta huomattavasti henkilökohtaisemmalta = tehokkuus paranee.

Liidi-lomakkeet (Lead Generation Forms)

Linkedinin liidilomake ei ole varsinainen mainosmuoto, vaan moniin eri mainosmuotoihin sopiva lisätyökalu. Mainostaja voi luoda mainostilin kautta yhteydenottolomakkeita ja yhdistää niitä esimerkiksi sponsoroituihin julkaisuihin tai viestimainoksiin. Mainoksen vastaanottajalla on mahdollisuus täyttää lomake suoraan Linkedinissä sen sijaan, että siirtyisi verkkosivulle ottamaan yhteyttä. Joissain tapauksissa tämä voi tehostaa konversiopolkua huomattavasti, kun vastaanottajat välttyvät ylimääräisiltä klikkauksilta.

 

Jos päätät hyödyntää Linkedinin liidilomaketta, kannattaa lomakkeen täyttämisestä ja yhteystietojen luovuttamisesta tarjota jokin palkkio eli niin sanottu liidimagneetti. Sopiva magneetti voi olla esimerkiksi ladattava pdf-opas, joka tarjoaa lataajalleen konkreettista lisäarvoa, eivätkä samat tiedot ole saatavilla esim. mainostajan verkkosivulta. Liidimagneetin voi kiinnittää suoraan lomakkeeseen tai tarjota verkkosivulinkin kautta.

Miksi tehdä Linkedin-mainontaa?

Linkedin-mainonta tarjoaa erityisesti yritysten väliseen B2B-mainontaan tarkemmat kohdennusmahdollisuudet kuin mikään muu digitaalisen mainonnan kanava. Mainokset voidaan kohdentaa demografisten tietojen ja kiinnostusten kohteiden lisäksi esim. vastaanottajan yrityksen, työnimikkeen, työuran pituuden ja/tai koulutustaustan perusteella.

Valmiiden kohdennusasetusten lisäksi Linkedin-mainontaa voidaan kohdentaa myös uudelleenmarkkinointina verkkosivun vierailijoille, Linkedin-sivun kanssa vuorovaikutuksessa olleille, tapahtumiin osallistuneille, liidilomakkeen täyttäneille tai avanneille tai mainostajan omaan asiakasrekisteriin kuuluville henkilöille. Käytettävissä ovat myös Facebook-mainonnastakin tutut kaksoisolentokohderyhmät (engl. Lookalike Audience).

Hyödyntämällä edellä mainittuja kohdennusmahdollisuuksia ja valitsemalla omalle kohderyhmälle sopivimmat mainosmuodot, Linkedin-mainonta tarjoaa mille tahansa yritykselle loistavat edellytykset tehdä tehokasta B2B-mainontaa.

Linkedin-mainonnan plussat ja miinukset

+ Monipuoliset mainosmuodot
+ Erinomaiset työkalut B2B-kohdentamiseen
+ Oikein hyödynnettynä edullisia konversioita

- Kalliimmat klikkihinnat kuin monessa muussa kanavassa
- Heikommat analytiikkatyökalut kuin monessa muussa kanavassa
- Kankeahko mainostilin käyttöliittymä vaatii opettelua

Louhos sydän Linkedin-mainonta

Louhos on toteuttanut kustannustehokasta Linkedin-mainontaa monille eri alojen yrityksille. Tapamme tehdä digitaalista mainontaa on aina asiakas- ja datalähtöinen, ja sama pätee myös Linkediniin. Määritämme ensin yhdessä asiakkaan kanssa mainonnan tavoitteen, jonka jälkeen suunnittelemme tavoitetta mahdollisimman hyvin tukevat kohderyhmät, mainosmuodot sekä sisällöt.

Lue lisää Linkedinin markkinointimahdollisuuksista täältä tai siirry Linkedin-mainonnan palvelusivullemme.

Ota yhteyttä niin valjastetaan Linkedinin mainostyökalut yrityksesi B2B-myynnin tueksi!

P.S. Alta löydät digimainontapakettimme esitteen hintatietoineen. Paketilla kokeilet esim. Linkedin-mainontaa ketterästi.

Lataa esite: Louhoksen digimainontapaketti

Kiinnostuitko?