Verkkokaupan ja verkkosivun ylläpito - mitä ja miksi?

Nykyään yhä useampi yritys tuottaa palveluita verkossa, Louhos mukaan lukien. Käytännössä lähes kaikki projektimme ovat tavalla tai toisella selainpohjaisia, ja se erottaa ne merkittävästi perinteisestä ohjelmistotuotannosta.

Ohjelmisto vs. verkkopohjainen palvelu

Kun hankit perinteisen ohjelmiston, saat sen yleensä konkreettisesti käsiisi. Voit asentaa sen mihin haluat ja käyttää sitä, miten haluat. Asentaminen ja tuki voivat olla osa palvelua, joka on ostettu ohjelmiston toteuttajalta, mutta loppupeleissä ajat ohjelmistoa omalla laitteistollasi.

Moni perinteinenkin ohjelmisto on siirtynyt työpöydältä verkkoon. Esimerkiksi laskutus ja reskontra ovat varsinkin monelle pienyrittäjälle helpompi hankkia verkkopalveluna ostetun ohjelmiston sijaan. Verkkopalveluna hankittu ohjelmisto päivittyy automaattisesti ja se on saatavilla missä ja milloin vain – kunhan käyttäjällä on pääsy internetiin. Usein myös integraatiot eri järjestelmiin on helppoa ja turvallista tehdä sisäänrakennettuna verkkopalveluun, jolloin loppukäyttäjän tietokoneelta ei tarvitse ottaa yhteyksiä muihin palveluihin.

Mitä verkkopalvelun ylläpito tarkoittaa

Silloin kun ohjelmisto on verkkopalveluna selaimessa, tulee jonkun muun kuin loppukäyttäjän varmistaa, että ohjelmisto on aina saatavilla ja ajan tasalla; tätä kutsutaan ylläpidoksi. Koska ylläpito on oltava, kuuluu jokaiseen tuottamaamme projektiin aina projektin valmistumisen jälkeen ylläpitopalvelu, jonka kattavuus riippuu siitä, mitä asiakkaan kanssa on sovittu.

Ylläpitoa voi tehdä monella eri tavalla. Suoraviivainen malli on hankkia kapasiteettipalveluita, joihin asennetaan ohjelmisto kertaluontoisesti ja jätetään se oman onnensa nojaan – ei kenenkään vastuulle. Ymmärrettävistä syistä tämänkaltainen ratkaisu ei ole pitkäkestoinen tai luotettava.

Miksi ylläpitopalvelusta kannattaa maksaa

Huonosti ylläpidetty tai kokonaan laiminlyöty palvelu voi pahimmillaan johtaa yrityksen tärkeiden ja salaisten tietojen vuotamiseen ulkopuolisille. Aina palvelua kehittäessä tulisi huomioida, mitä vahinkoa potentiaalinen hyökkääjä voi saada aikaan murtamalla järjestelmän. Tavallaan hypätä rikollisen saappaisiin ja sitä kautta etsiä mahdollisia tietoturva-aukkoja. Jos kyseessä on vain yrityksen verkkosivut, joissa ei ole integraatioita muualle, voivat tuhot jäädä vähäisiksi. Jos taas kyseessä on vahvasti integroitu verkkokauppa tai muu vastaava palvelu, joka on liitetty toiminnanohjausjärjestelmiin, voidaan palvelun kautta ladata pahimmillaan kaikki data mitä sinne on tallennettu. Oikein tehty ylläpito rakennetaan tukemaan ohjelmistoa sen koko elinkaaren ajan ja antamaan asiakkaalle tukea sekä päivityksiä. 

Mistä ylläpitopalvelun hinta koostuu?

Ylläpitohinnoittelussa on paljon eroja ja ne perustuvat usein palvelun kattavuuteen. Kuten muissakin verkkopalveluprojektin vaiheissa, Louhoksella panostamme laatuun. Tietoturva on otettu huomioon jo palvelinympäristöä rakennettaessa, ja tietoturvapäivitykset asennetaan ajallaan. Varmuuskopiointi suoritetaan ja operaatio tarkistetaan säännöllisesti. Ohjelmisto, usein oma wManage-alustamme, päivitetään automaattisesti asiakkaille välittömästi tietoturvauhkien löytyessä.

Tämä kaikki kuuluu asiakkaamme ylläpitopalveluun, sillä tämä on meidän tapamme toimia ja huolehtia toteuttamistamme palveluista. Me hoidamme esimerkiksi domainin uusimisen ja yhteydenpidon palvelinylläpitäjään ongelmatilanteissa.

Kun saat tarjouksen verkkopalvelusta, katso huolella mitä ylläpito sisältää. Vaikka terminologia olisikin vierasta, niin varmista ainakin, että seuraavat asiat sisältyvät ylläpitohintaan. 

  • Sivuston tietoturvapäivitykset
  • Varmuuskopioinnit 
  • Webhosting
  • 24 h palvelintuki 
  • SSL-sertifikaatti 
  • Puhelintuki

Kattava ylläpitopalvelu on eräänlainen vakuutus siitä, että kotisivusi toimii ja sinun ei tarvitse itse murehtia asioista.