Millaiset ovat hyvät kotisivut yritykselle

Me käytämme huomattavasti mieluummin termiä verkkosivut, mutta hakukoneoptimoinnin nimissä menkööt tällä kertaa kotisivu-termillä, kun hakukoneet ja niiden käyttäjät määräävät nykypäivänä tahdin. Joissain tapauksissa Google-mainosten otsikoihinkin kannattaisi viljellä yhdyssanavirheitä – tähän emme kuitenkaan ole ainakaan vielä sortuneet.

Sitten asiaan. Tilastokeskuksen vuoden 2013 Työolotutkimuksen mukaan ihmiset viihtyvät samassa työssä keskimäärin 10 vuotta. 10 vuoden aikana esimerkiksi toimitusjohtaja tai markkinointijohtaja saattaa olla osallisena vain yhdessä tai kahdessa kotisivuprojektissa. Tällöin emme voi olettaa heidän tuntevan kaikkia alan koukeroita ja muita uudistukseen liittyviä asioita. Kotisivuja tehdessä suosittelemme vahvasti kuuntelemaan myös tekijäpuolen näkemyksiä, joilla on kokemusta sadoista, ellei tuhansista kotisivutoteutuksista. He ovat todennäköisimmin paremmin perillä siitä, miten hyvät kotisivut rakentuvat. Ostajan kannattaakin kertoa tarpeensa ja mahdolliset ongelmansa nykytilassa, jonka pohjalta tekijä pystyy ratkaisemaan ongelmat ja täyttämään tarpeet parhaalla mahdollisella tavalla. Samalla tavalla sinäkin tunnet oman liiketoiminta-alueesi varmasti meitä (kotisivujen tekijöitä) paremmin.

Miten ostan kotisivut

Kotisivujen uudistusta tai uusia kotisivuja hankkiessa, kysy itseltäsi mitä tarvitset kotisivuilta ja mikä niiden tarkoitus on. Tarpeiden kautta pystymme tarjoamaan parhaan mahdollisen ratkaisun juuri sinulle. Yleisesti ottaen sivujen halutaan olevan ulkoasultaan tyylikkäät ja niiden pitää toimia hyvin myös mobiililaitteilla. Usein kuitenkin törmää tilanteisiin, jossa unohdetaan se tärkein asia eli sivuston funktio. Väitän että 99% yrityksistä haluaa kotisivuilleen potentiaalisia uusia asiakkaita. Vaikka kotisivut olisivat tyylikkäät ja pelaisivat mobiililaitteilla saumattomasti, se ei automaattisesti tarkoita, että sinne saadaan kävijöitä, tai että ne ovat teknisesti edes välttävät. Hakukoneystävällisyys ja sivuston markkinointi on äärimmäisen tärkeä osa kokonaisuutta. Yleensä tämä on juuri se väärä paikka, jossa aletaan ehkä hieman virheellisesti säästämään. Jokainen pystyy itse tekemään kotisivut valmispohjilla ja saa niistä jopa ihan siistin näköiset. Valitettavasti halvin vaihtoehto harvemmin on paras, tai edes hyvä. Älä siis hanki Ferraria Ladan moottorilla!

Ymmärrämme budjetin joskus rajaavan mahdollisuuksia. Näissä tilanteissa pystymme joustamaan tarjoamalla riittävän toimivat, vaikkakin hieman pelkistetyt kotisivut. Kotisivuprojekti ei tarkoita, että kun se kerran on valmis, niin se on sitten siinä. Jatkokehitysmahdollisuudet ovat käytännössä rajattomat ja pystymme rakentamaan kotisivujen päälle vaikka verkkokaupan, mikäli liiketoimintaa siihen suuntaan kehittyy.

Tarjouspyyntö kotisivuista

Pienellä panostuksella tarjouspyyntöön löydät nopeammin yhteisen sävelen toimittajan kanssa. Listasimme muutamia vinkkejä tarjouspyynnön laatimiseen, jolla vältät väärinymmärrykset puolin ja toisin. Huomioimalla nämä kohdat saat tarkemman hinta-arvion, ja toimittajayritys tietää mitä kaikkea oikeasti kotisivuiltasi haluat ja miten haluat niiden toimivan.

Kotisivuprojektin tavoitteet

Kerro lyhyesti minkä takia kotisivuja lähdetään uudistamaan ja mitä niiden uudistamisella tavoitellaan

Kotisivujen ominaisuudet ja toiminnallisuudet

Suosittelemme kertomaan tässä vaiheessa ajatuksia teknisistä vaatimuksista. Näitä voivat olla muun muassa videon upotusmahdollisuus, ajanvarauskalenteri, hintalaskuri, chat-liitos, mediapankki, blogialusta.

Kategorioiden ja alasivujen määrä

Toimittajan ei tässä vaiheessa tarvitse tietää sivujen tarkkaa määrää. Voit alustavasti kertoa kuinka monta ylänavigaation sivua ja sisältösivua kotisivuille olisi suurin piirtein tarkoitus tulla. Osaava käyttöliittymäsuunnittelija osaa auttaa projektin aikana jäsentämään sivustorakenteen järkeväksi, joten mitään valmista sivupuuta ei tarjouspyyntövaiheessa tarvitse toimittaa, ellei sellainen sitten ole jo valmiiksi mietittynä.

Kotisivun integraatiot

On hyvin tavallista käyttää kolmannen osapuolen järjestelmiä, jotka tukevat liiketoimintaasi. Ajanvarauskalenteri, sähköposti-integraatio tai chat-palvelu voivat olla tällaisia tyypillisellä kotisivulla. Pohdi siis mitä integroitavia palveluita yritykselläsi on mahdollisesti käytössä. Helpoin tapa on tunnistaa nykyisillä kotisivuilla olevat integraatiot. Tämän lisäksi suosittelemme pohtimaan onko yrityksenne käytössä jotain muita kolmannen osapuolen palveluita, joita voitaisiin hyödyntää uusilla kotisivuilla.

Kotisivujen sisältö

Kerro toimittajalle aiotteko itse tuottaa sisällön kotisivuille. Ilman erillistä mainintaa asiasta usein oletus on, että tilaaja tuottaa sisällön itse. Sisältö on äärimmäisen tärkeä osa kotisivuja ja suosittelemme käyttämään sisällön tekemiseen ammatti-ihmistä. Puhutteleva sisältö kääntää parhaimmillaan vierailijat ostajaksi. Sisällöntuotannossa tulisi huomioida hakukoneoptimointi, joka taas parantaa sivustosi löydettävyyttä hakukoneissa ja tuo vierailijoita kotisivuille. Mikäli viestinnän asiantuntijaa ei löydy omasta yrityksestä, mainitse tästä tarjouspyynnössä. Sisällöntuotantoa voi hankkia palveluna joko stilisoinnin keinoin tai sitten ulkoistaa koko sisällöntuotanto kumppanille, joka haastattelujen kautta tuottaa laatusisältöä kohderyhmäsi huomioiden.

Projektin aikataulu ja budjetti

Tarjouspyyntöön on hyvä laittaa vähintään alustava toive julkaisuajankohdasta ja tarjouksen jättämisestä. Louhos ja monet muutkin toimijat tuottavat kotisivut suunnitelmallisesti ja huolellisesti. Laadukkaita kotisivuja ei saada pystyyn alle kuukaudessa ja suosittelemme varaamaan projektiin kahdesta kolmeen kuukauteen.

Mikäli yrityksessäsi on määritelty ennakkoon budjetti kotisivuprojektille, tämä kannattaa ilmoittaa tarjouspyyntövaiheessa. Toimittaja pystyy paremmin vastaamaan toiveisiisi ja tarjoamaan budjetin raameissa kotisivujen toteutusta. Joissain tapauksissa toimittaja voi jo tässä vaiheessa todeta budjetin riittämättömäksi ja tällä tavalla voidaan välttyä turhalta työltä.

Kotisivureferenssit

Tarjouspyynnössä kannattaa kysyä referenssejä samankaltaisista toteutuksista. Tällä tavalla varmistat potentiaalisen toimittajan ammattitaidon ja voit luottaa palveluntarjoajan toimittavan toiveidesi mukaisen palvelun.  

Kotisivujen hakukoneoptimointi

Kannattaa tunnustella hieman jo tarjousvaiheessa millä tavalla potentiaaliset toimittajat huomioivat hakukoneoptimoinnin toteutuksissaan. Optimoinnin voi periaatteessa jakaa kahteen tasoon. Tekninen hakukoneoptimointi ja sisällön optimointi, joista tässä vaiheessa tekninen puoli on se, josta kannattaa kysyä hieman lisäinfoa. Sisältöpuolen optimointi on enemmän sisällöntuotannosta kiinni ja jotta sen puolen voi hoitaa hyvin, tarvitsee teknisen valmiuden olla kunnossa.

Mistä kotisivujen hinta sitten koostuu?

Kotisivujen hinnoittelun voi käytännössä jakaa kolmeen osaan. Suunnittelu ja pohjatyö, sivuston toteutus eli koodaaminen ja julkaisu sekä ylläpito.

Kotisivun suunnittelu

Hinnoittelumallit voivat olla hyvinkin erilaisia palveluntarjoajan mukaan. Meillä lähtökohtaisesti ajatusmallina on rakentaa toiveiden ja tavoitteiden mukaan teknisesti laadukkaat ja uniikit kotisivut. Emme käytä valmispohjia, suunnittelemme sivuston aina asiakaskohtaisesti ja teemme taustatyön aiemman sivuston toimivuudesta. Asiakas saa sivuton ulkoasun ennen varsinaista koodaamista kommentoitavaksi ja mahdolliset muutokset käydään vielä läpi tapaamisessa. Tämä malli hieman nostaa kustannuksia verrattuna halpissivuihin, mutta investointi kantaa myös tulevaisuuteen.

Kotisivujen toteutus

Koodaustyön tekeminen ja laadukkuus on yksi merkittävä tekijä hinnoittelussa. Sen sijaan että drag-and-drop menetelmällä siirrellään elementtejä, me koodaamme kotisivut sanan varsinaisessa merkityksessä. Tällä saavutetaan tiettyjä etuja sivuston latausnopeudessa ja sivusto saadaan tehtyä hakukoneille helpommin luettavammaksi. Koodaamisessa yksinkertainen ja tiivistetty on kaunista ja vaikuttaa merkittävästi sivuston nopeuteen. Google on nostanut standardejaan nimenomaan sivuston latausnopeuden suhteen. Kotisivun nopeuteen vaikuttaa merkittävästi myös palvelin, jossa verkkosivu pyörii. Palvelinasiasta tarkemmin kotisivujen ylläpito-osiossa. 
Pienestä sisäisestä nörttisyydestämme kertoo sähköpostiviestin allekirjoituksista syntynyt sisäinen taistelu, kun nekin haluttiin koodata Outlookin tarjoaman editorin käyttämisen sijaan.

Kotisivujen ylläpito ja julkaisu

Kun saat tarjouksen kotisivuista, katso huolella mitä ylläpito sisältää ja onko julkaisua huomioitu erikseen. Ylläpitohinnoittelussa on paljon eroja ja ne perustuvat usein palvelun kattavuuteen. Kuten muissakin kotisivuprojektin vaiheissa, olemme tässäkin panostaneet laatuun. Ylläpitopalvelumme on hyvin kattava ja otamme vastuun sivuston tietoturvapäivityksistä, varmuuskopioinneista, Webhostingista,  24 h palvelintuesta ja puhelintuesta normaaleina työaikoina. Kattava ylläpitopalvelu on eräänlainen vakuutus siitä, että kotisivusi toimii ja asiakkaan ei tarvitse itse murehtia asioista. Me hoidamme esimerkiksi domainin uusimisen ja yhteydenpidon palvelinylläpitäjään ongelmatilanteissa. Pidämme huolen, että palvelin johon kotisivu sijoitetaan on riittävän tehokas pyörittämään sivustoa sen kävijämäärien perusteella. Kävijämääräennusteen ja etenkin mahdolliset kävijäpiikit on hyvä nostaa esille kotisivuja hankkiessa. Tällä tavoin löydämme juuri sinun kotisivuille sopivan palvelinratkaisun.

Julkaisuun liittyen varmista aina yksi asia: 301-ohjaukset, eli uudelleenohjaukset. Tämä koskee tilanteita, jossa uuden sivuston URL:iin tehdään muutoksia. Ohjausten ollessa aktiivisia, pääsevät asiakkaat heti siirron jälkeen vanhan sivuston linkeistä uuden sivuston versioon. Pahimmassa skenaariossa suosituin sivusi on satojen, ellei tuhansien käyttäjien kirjainmerkeissä ja julkaisun jälkeen ihmiset eivät enää löydä liikennemagneettiasi tuttuun tapaan. Nämä ohjaukset tehdään uuden sivuston puolella. Google toki indeksoi uuden sivuston siirron jälkeen, mutta siinä saattaa kestää päiviä, joskus viikkoja. Tästä syystä vähintään Google hakutulosten suosituimmat linkit kannattaa ohjata uuden kotisivun vastaaviin sivuihin ennen julkaisua.

Kotisivujen markkinointi projektin valmistuessa

Markkinointi kannattaa ottaa huomioon jo ennen julkaisua. Olette saaneet yrityksellenne timantin kovat kotisivut julkaisuvalmiuteen ja nyt niiden avulla pitäisi alkaa tekemään tulosta. Optimointiasiat olivat jo hyvällä mallilla, mutta Google ei indeksoikaan sivustoa parhaalla mahdollisella tavalla heti alkuun. Älä siis jätä hienoja kotisivujasi oman onnensa nojaan, potentiaalisten asiakkaiden ulottumattomiin. Kotisivujen markkinoinnin ja hakukoneoptimoinnin laiminlyöminen on verrattavissa keskelle metsää rakennettuun ostoskeskukseen ilman infrastruktuuria ja tienviittoja. Kysy kumppaniltasi jo hyvässä vaiheessa heidän valmiuksistaan toteuttaa lanseerauskampanjaa ja digitaalista mainontaa sivuston julkaisun jälkeen. Tehokkaan markkinoinnin avulla saat revittyä uudesta myyntikoneistostasi parhaan hyödyn irti.

Yhteenveto

Kotisivujen ostaminen voi olla haastavaa, sillä se ei ole kosketeltava tuote, vaan abstrakti mielikuva, miltä sivusto tulee näyttämään. Kotisivu on siis paljon muutakin kuin fontti, kuvat ja värit. Tähän kun vielä lisätään It-alan monimutkaisuus, pelkkä kotisivuprojekti saattaa olla ostajalle jopa stressaava kokemus. Siksi uskonkin, että luottamus on yksi tärkeimmistä, ellei tärkein asia, jonka pitäisi vallita ostajan ja toimittajan välillä. Valitse siis kumppanisi huolella.

Tutustu kotisivuratkaisuihimme tai ota yhteyttä!

 

Kiinnostuitko?