EN

Järjestelmä­integraatiot

Tietojärjestelmäintegraatio on sanahirviö, joka kuitenkin on äärimmäisen tärkeä osa nopeasti automatisoituvaa maailmaa. Se tarkoittaa kahden eri ohjelmiston välistä keskustelu- ja tiedonvaihtoyhteyttä, jonka avulla esimerkiksi mahdollistetaan sujuva verkkokauppakokemus.

Integraatio on ystävä

Digitaalisessa maailmassa tiedon on kuljettava eri järjestelmien välillä, jotta mikään ylipäätään toimisi. Kun kaksi ohjelmaa halutaan saada vaihtamaan tietoa keskenään, niiden välille täytyy rakentaa keskusteluyhteys. Tätä yhteyden rakentamista kutsutaan järjestelmäintegraatioksi.

Kunnollisten tietoyhteyksien avulla varmistetaan tietoturvallinen ja sujuva tietoliikenne eri järjestelmien välillä. Esimerkiksi kortti- ja verkkokauppamaksut sekä toimitustavan valinta ovat jokapäiväisiä toimia verkkokaupassa, jotka toimivat integraatioiden avulla. Näiden toimintojen helppokäyttöisyys ja toimintavarmuus vaikuttaa keskeisesti asiakaskokemukseen, joka puolestaan on tiiviisti sidoksissa ostokäyttäytymiseen.

Tieto kulkee kun hakku heiluu

Louhoksella me kaivamme tiedonvaihdolle sopivat väylät. Yllä olevien esimerkkien lisäksi olemme rakentaneet integraatioita myös CRM- ja ajanvarausjärjestelmiin. Rakennamme myös verkkosivuja ja verkkokauppoja siitä lähtökohdasta, että mahdolliset integraatiot voidaan toteuttaa helposti ja suoraviivaisesti.

Tähän mennessä emme ole kohdanneet järjestelmää, johon ei voitaisi rakentaa järjestelmäintegraatiota. Suhtaudumme erilaisiin toiveisiin aina ratkaisukeskeisellä näkökulmalla, jotta lopputuloksesta saadaan sekä toimiva että turvallinen.

Ota yhteyttä, niin integroidutaan!

Toteutukset

Kiinnostuitko?

Mikko Salminen

Chief Technology Officer

Mikko Salminen

Ota yhteyttä